Site Loader
oderwanie

Rozwód to wydarzenie, które z reguły negatywnie odbija się na dzieciach. W większości przypadków, zgodnie z orzeczeniem sądu, to na jednym z rodziców spoczywa obowiązek sprawowania opieki rodzicielskiej nad dziećmi, a ten drugi ma za zadanie go w tym wspierać. Są również i takie sytuacje, kiedy to jedno
z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie i wydzielone mu są konkretne terminy na widywanie się z dziećmi. W wyjątkowych sytuacjach sąd również orzeka o systemie opieki naprzemiennej nad dziećmi i to właśnie temu zagadnieniu poświęcony będzie niniejszy artykuł. 

Czy sprawowanie naprzemiennej opieki nad dziećmi to dobre rozwiązanie?

Jeżeli mowa o plusach jakie niesie ze sobą naprzemienna opieka nad dziećmi po rozwodzieto zaliczyć do nich możemy głównie możliwość zachowania równej relacji z podopiecznymi przez oboje rodziców.

palce

Jak się jednak okazuje korzyści te możemy wyliczyć z jedynie z punktu widzenia rodziców, ponieważ dla dziecka takie rozwiązanie nie jest do końca dobre i niekoniecznie ma pozytywny wpływ na jego rozwój. Przede wszystkim wynika to z faktu, że dziecko nie posiada na stałe swojego miejsca zamieszkania. Przez określony czas przebywa u jednego rodzica, a po upływie tego czasu przeprowadza się do drugiego w związku z tym śmiało można określić taką sytuację mianem życia na przysłowiowych walizkach. Jak wiadomo, aby dziecko mogło rozwijać się jak należy, powinno mieć zapewnione poczucie stabilizacji, o czym niestety nie możemy mówić w sytuacji, kiedy rodzice sprawują opiekę naprzemiennie. 

łzy

W jakich sytuacjach sąd orzeka o na przemiennej opiece nad dziećmi?

Co do zasady dzieje się tak głównie w sytuacji, kiedy oboje rodziców zgodnie utrzymuje, że taka forma sprawowania opieki nad dziećmi im odpowiada i wnioskują o nią w sądzie. Wówczas nie ma przeciwwskazań co do tego, aby do wyżej wspomnianego wniosku się nie przychylić. Taka opieka nad dziećmi po rozwodzie znajduje również zastosowanie, kiedy rodzice ze względu na wykonywane przez siebie zawody często przebywają w podróżach służbowych. 

Autor publikacji: Piotr Wolański

O mnie

Jeżeli trafiłeś na mojego bloga to oznacza, że szukasz porady finansowej, masz jakiś problem prawny, którego sam nie możesz rozwiązać. Chętnie ci pomogę. Sprawdź czy odpowiedzi na swoje pytanie nie ma już opublikowanej na łamach mojego bloga.