Site Loader

W różnego rodzaju urzędach i instytucjach spotykamy się z koniecznością wskazywania w ramach identyfikacji naszych danych personalnych, m.in. informacji o miejscu zamieszkania. W tym kontekście automatycznie posługujemy się adresem, jednakże to potoczne rozumienie różni się od ściśle ustawowej definicji miejsca zamieszkania.

Definicja z Kodeksu cywilnego

Prawo cywilne (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-cywilne/) reguluje kwestie miejsca zamieszkania w ramach oddzielnego rozdziału Kodeksu cywilnego (art. 25 – 28 k.c.). W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż omawiana instytucja odnosi się wyłącznie do osób fizycznych, bowiem w przypadku przedsiębiorców i osób prawnych możemy mówić o siedzibie przedsiębiorstwa. I tak miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta mieszka. Sprowadza się zatem do wskazania miejscowości, np. Warszawa, Kraków, Gdańsk itd., nie zawiera dokładniejszych danych adresowych, takich jak ulica czy kod pocztowy.

Miejsce zamieszkania wyznacza ponadto zamiar stałego pobytu w zamieszkiwanej miejscowości. Ocena spełnienia tej przesłanki dokonywana jest poprzez ustalenie gdzie koncentrują się interesy osobiste i majątkowe wskazanej osoby. Inaczej mówiąc, jest to miejscowość stanowiąca jej centrum życiowe. W tym kontekście należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Gdzie znajduje zastosowanie?

Najczęściej z potrzebą ustalenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej spotkamy się w przypadku konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Właściwość sądu wyznaczana jest bowiem właśnie w oparciu o miejsce zamieszkania strony – ogólną właściwość określa miejsce zamieszkania pozwanego, we wskazanych kategoriach spraw może być to również miejsce zamieszkania powoda. Ponadto może znajdować zastosowanie w kontekście ustalenia miejsca spełnienia świadczenia, zwłaszcza w przypadku gdy zawarta umowa nie reguluje niniejszej kwestii – zgodnie z art. 454 § 1 k.c. Z kolei, gdy dłużnikowi nie jest znane miejsce zamieszkania wierzyciela, może spełnić swojej zobowiązanie poprzez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

Autor: https://adwokat-kaliszewski.pl/

Autor publikacji: Piotr Wolański

O mnie

Jeżeli trafiłeś na mojego bloga to oznacza, że szukasz porady finansowej, masz jakiś problem prawny, którego sam nie możesz rozwiązać. Chętnie ci pomogę. Sprawdź czy odpowiedzi na swoje pytanie nie ma już opublikowanej na łamach mojego bloga.