Site Loader

Tłumacz przysięgły to jeden z tych zawodów, których wykonywanie w Polsce jest dokładnie regulowane przez prawo. Od uprawnień, przez kompetencje, aż po wysokość wynagrodzenia.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, nie wystarczy posiadanie wyższego wykształcenia w tym kierunku. Przykładowo, tłumacz przysięgły języka angielskiego, poza ukończeniem studiów z filologii angielskiej, musi posiadać polskie (albo innego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub stosującego zasadę wzajemnego uznawania) obywatelstwo i znać język polski. Kolejnym wymogiem jest niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Ostatnia rzecz, bez której tłumaczenia przysięgłe nie będą możliwe, jest uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie sprawdzającym znajomość języka angielskiego i umiejętność tłumaczenia. Za przeprowadzenie takiego egzaminu odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a przebiega on pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Po pozytywnie zdanym egzaminie przyszły tłumacz musi złożyć ślubowanie dotyczące odpowiedzialności jego pracy.

Na czym polega zawód tłumacza przysięgłego?

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego. Znacznie różni się od wykonywania zwykłych tłumaczeń i wiążę się z dużą odpowiedzialnością. Przetłumaczone teksty to najczęściej dokumenty i pisma urzędowe, często dotyczące spraw publicznych, także o charakterze państwowym. Pod wykonanym tłumaczeniem złożony musi zostać podpis i obowiązkowo umieszczona pieczęć tłumacza, która zawiera jego imię, nazwisko, język jakim się zajmuje, oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych (listę wszystkich tłumaczy przysięgłych w :Polsce udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości). Tym podpisem tłumacz poświadcza prawdziwość i rzetelność wykonanego tłumaczenia. Za jakiekolwiek błędy w tłumaczeniu lub niewykonanie zlecenia grozi odpowiedzialność cywilna i kary.

W sprawach prywatnych tłumacze przysięgli mogą ustalać własne cenniki, ale już wysokość wynagrodzenia za pracę na rzecz sądów, prokuratur i organów administracji publicznej określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Dla przykładu, cena przetłumaczenia jednej strony z języka angielskiego na język polski to 34,50 zł, z języka polskiego na język angielski 45,11 zł (przy tłumaczeniach ustnych wysokość stawek za stronę, przekłada się na godzinę tłumaczenia). Ceny są podwyższane w zależności od ilości egzemplarzy tłumaczenia, trudności języka w nich użytego czy rodzaju tłumaczonego pisma lub stopnia zniszczenia dokumentu. Tłumacz przysięgły może także sprawdzić i poświadczyć tłumaczenie wykonane przez inną osobę.

Autor publikacji: Piotr Wolański

O mnie

Jeżeli trafiłeś na mojego bloga to oznacza, że szukasz porady finansowej, masz jakiś problem prawny, którego sam nie możesz rozwiązać. Chętnie ci pomogę. Sprawdź czy odpowiedzi na swoje pytanie nie ma już opublikowanej na łamach mojego bloga.