Site Loader

W życiu ludzkim bywa różnie i jest ono na tyle nieprzewidywalne, że nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się co nas czeka. Ta przewrotność i losowość życia sprawia, że czasem przydarzają się bardzo smutne sytuacje, w których umierają nasi bliscy. Po bliskich przede wszystkim zostają wspomnienia — zarówno te dobre, jak i złe. Niemniej jednak prócz wspomnień za osobą zmarło pozostaje również jej cały dobytek, majątek, a nierzadko również testament. Do testamentu mają prawo wszyscy w nim określeni, a więc najbliższa rodzina i przyjaciele. Czasem zdarza się jednak, że na płaszczyźnie prawno-spadkowej między członkami najbliższej rodziny i przyjaciół występują spory o zapisaną kwotę oraz o sam zapis testamentu. W takim przypadku można wystosować podważenie testamentu. Jeśli i Ty należysz do osób, które szukają sposobu na dowiedzenie swoich praw i podważenie go, koniecznie zapoznaj się z naszym poradnikiem. http://kaliszewska.pl/prawo-spadkowe.html

Podważenie testamentu

         Testament, a co za tym idzie również spadek, otrzymuje się na drodze sądowej w postępowaniu potwierdzającym wolę przyjęcia spadku czy postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia o nabycie spadku. To również dobry moment na to, aby podważyć testament. Testament może zostać podważony jedynie przed sądem najwyższym. Nie można zrobić tego ani przed notariuszem, ani przed radcą prawnym. Aby jednak podważenie testamentu było ważne, musi być ono uzasadnione jednym z kilku powodów — sporządzenie w stanie innym niż świadomy, sporządzenie pod wpływem błędu oraz sporządzenie pod wpływem groźby. Dodatkowo nieważność testamentu mogą powodować błędy popełnione w czasie jego sporządzania, takie jak brak podpisu osoby zmarłej, fałszywy podpis osoby zmarłej lub testament sporządzony wspólnie przez oboje małżonków. http://kaliszewska.pl/

Ocena ważności spadku

         Do oceny ważności spadku zostaje powołany sąd spadku. To właśnie tam każda osoba, która posiada prawa do spadku może wypowiedzieć swoje oficjalne stanowisko na temat ważności spadku. Uzasadniając podważenie spadku sporządzeniem go w stanie innym niż świadomy musimy udowodnić, że osoba spisująca go, a więc nieboszczyk, w momencie spisywania spadku był pod wpływem leków, niepoczytalności lub był na tyle chory aby nie być w stanie myśleć w sposób racjonalny i trzeźwy. W takim przypadku przydatna może być pomoc adwokata, który wstawi się za nami, udzieli nam porady prawnej lub sporządzi oficjalną opinię. Uzasadnienie sporządzenia spodku pod wpływem błędu oznacza, że bliski, który spisywał spadek, przed spisaniem go został wprowadzony w błąd i na bazie błędu sporządził testament. Testament można podważyć również w momencie, w którym osoba, na którą został przepisany majątek została prawnie wydziedziczona, co wiąże się ze sporządzeniem na bazie błędu.

Sporządzenie testamentu pod wpływem groźby

         Uzasadnienie na bazie sporządzenia testamentu pod wpływem groźby musi zostać podparte twardymi dowodami związanymi z prześladowaniem i znęcaniem się spadkobiercy nad osobą spisującą testament. Jest to bardzo trudne do uzasadnienia, kiedy takimi dowodami nie dysponujemy. W takim przypadku również może przydać się pomoc adwokata. Podważając spadek warto pamiętać, że można zrobić to do dziesięciu lat od otwarcia spadku i do trzech lat od dowiedzenia się o przyczynie możliwego popełnienia błędu w czasie spisywania testamentu.

Autor publikacji: Piotr Wolański

O mnie

Jeżeli trafiłeś na mojego bloga to oznacza, że szukasz porady finansowej, masz jakiś problem prawny, którego sam nie możesz rozwiązać. Chętnie ci pomogę. Sprawdź czy odpowiedzi na swoje pytanie nie ma już opublikowanej na łamach mojego bloga.